Re: [问卦] 想跳下去 怎解

楼主: helloyou (台中王法老)   2020-01-05 01:59:37
※ 引述《poang (波恩哥)》之铭言:
: 这样啦 小弟我 很痛苦
: 现在在住家的顶楼
: 想奋力一跳 怎解
: 主要是家庭问题
: 有个废家人 干
: http://i.imgur.com/ObfjxLg.jpg
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com