[卖表] seiko SBDC001J 小MM (售出)

楼主: supreme5 (supreme)   2019-08-13 10:21:48
商品名称:SEIKO SBDC001J 小MM
商品价格:6500
新旧状况:表带正常使用痕迹
交易方式:台南市旧市区面交
联络方式:站内信
其他说明:今年购入SZSC004, 所以将少戴的001J出售
https://i.imgur.com/0D2mpqP.jpg
https://i.imgur.com/Oiy5QL4.jpg
https://i.imgur.com/dXDJgt4.jpg

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com