[XD] 哥吉拉2之怪兽都在说什么? (台语版)

楼主: alex0203cool (Alex)   2018-12-28 23:48:31
https://youtu.be/4ktEskY1s7U
刚刚不小心看到黄大侠原来有配这支预告
爬了一下应该是没OP...吧
作者: s9523752 (Wayne Chang)   2018-12-29 02:05:00
有点想看XD 不过还好久QQ
作者: eddy017041 (天真的少年啊)   2018-12-29 10:46:00
这群怪兽有够没教养 XD
作者: zChika (滋琪卡)   2018-12-29 10:57:00
哏不行
作者: awesomeSS66 (巫乃泥)   2018-12-29 11:56:00
大侠又不务正业了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com