[PVC ] 售 GSC 少女终末 2人1车

楼主: potato300 (potato)   2019-09-06 09:25:51
商品名称:少女终末 千都 尤莉 战车
商品照片:https://imgur.com/1Vw3kuk
https://imgur.com/LYrg0yY
售价:3400
商品状态:全新
交易方式:面交
交易地点:捷运新庄线"丹凤捷运站"
联络方式:站内
作者: kning0926 (KNING猫饺)   2019-09-06 13:00:00
大大最近把黏土人全卖了?
楼主: potato300 (potato)   2019-09-06 14:03:00
yes 退坑了 只是预定的无法退

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com