[3C] 征 JVC T65 提货券 林口面交

楼主: Milk0210 (^^)   2019-04-17 07:46:18
◎品名 : Toyota交车礼 JVC T65 提货券
◎型号 : JVC T65
◎状态 : 全新
◎交易价格: 19500元
◎连络方式: 站内信
◎交易方式: 面交
◎交易地点: 林口
◎其他附注: 面交经登录确认资格无误后,手机转帐或现金支付皆可

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com