[PVC ] Phat! 周防桃子 早熟的女孩子Ver.

楼主: wingkauzy (威爾費瑞)   2021-05-30 19:34:11
商品名称:代理版 Phat! 周防桃子 早熟的女孩子Ver.
https://i.imgur.com/R2k90fQ.jpg
https://i.imgur.com/IgL3N2Y.jpg
https://i.imgur.com/JaVpPed.jpg
商品情况:全新未拆,外盒有损,就当盒损品
明显盒损处
https://i.imgur.com/PjPGqk3.jpg
https://i.imgur.com/zOIIdJs.jpg
https://i.imgur.com/BeBMQQy.jpg
https://i.imgur.com/C0oXwlV.jpg
https://i.imgur.com/dVPjwSW.jpg
商品价格:2900元
取货方式:超商纯取(60元)/邮寄(80元)/7-11卖货便(35元)
不议价,意者站内信

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com