Re: [问题] 阿根廷是体育强国吧?

楼主: dake (V FOR VENDETTA)   2021-08-10 12:34:51
※ 引述《Borges (波波波波)》之铭言:
: 标题: [问题] 阿根廷是体育强国吧?
: 时间: Mon Aug 9 16:53:51 2021
:
: 至少在每四年的世足赛
: 都可以看到阿根廷队的蓝白球衣 狂虐各国
: 像台湾这种几乎永远不可能打进世界杯会内赛的国家
: 更是望之而不可及
:
: 可是...
: 东京奥运 阿根廷的奖牌数
: 是0金1银2铜.....
:
: 这个数量跟圣马力诺一样......
:
: 所以...阿根廷是体育强国吧?
: (隔壁的巴西可是7金6银8铜呢...)
:
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com