[PS5 ] 售 死亡回归 含特点

楼主: linken2003 (WhazzUp)   2021-06-18 22:32:43
★【物品名称】:死亡回归
★【游戏分级】:辅15级
★【地区语系】:繁中版
★【商品图片】:
https://i.imgur.com/Vzl2MlS.jpg
https://i.imgur.com/A7N7CeE.jpg
★【售 价】:1200
★【交易方式】:面交/虾皮
 【保存状况】:盒书完整,光盘无刮,含数位特点
 【地 区】:树林
 【附  注】:树林/板桥/土城/新庄/五股一带可面交
虾皮:
https://shopee.tw/product/22783314/3692256230?smtt=0.22784650-1624026721.9

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com