[PS5 ] 售 PS5手把 白色

楼主: linken2003 (WhazzUp)   2021-06-11 19:01:44
★【物品名称】:PS5 手把 白色
★【地区语系】:台版
★【商品图片】:
https://i.imgur.com/2aMHBlX.jpg
https://i.imgur.com/FAwrz2W.jpg
https://i.imgur.com/jmvnCBw.jpg
★【售 价】:1600
★【交易方式】:面交/虾皮
 【保存状况】:少用无盒
 【地 区】:树林
 【附  注】:树林/板桥/土城/新庄/五股一带可面交

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com