Re: [衣饰] 莫代尔连身纱裙(长、短款)-台南/东区

楼主: yarammy (**珍惜**)   2015-07-18 18:53:02
※ 引述《rukyruby (乐未央)》之铭言:
: 小主购要一件长版,再征两件合购一KG,分担大主购运费及杂费
: 为免超重,主购有挑单权利,
: 面交地址:
: 台南东区-德安百货斜对面宝雅、裕农路麦当劳
: 时间:
: 周一~周五 下午五点50~6点10分
: 请勿跑单
: 欲跟者请回白单:
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com