[二手/全国] 男 H&M 毛衣 L

楼主: pobbyboy (stanly)   2019-08-12 23:17:20
(1)物品名称/网址:
H&M 毛衣
(2)物品现况:
a.二手(9成up)
b.L/墨绿/专卖店/2000up
(3)物品价格/运费计算方式:
400
(4)付款方式:
台北地区面交/汇款店到店
(5)卖家连络方式/可面交地点:
站内信
(6)其他说明:
好看好搭配,没穿几次,欢迎来信
https://i.imgur.com/y77cZFQ.jpg
https://i.imgur.com/aYq5TR3.jpg

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com